CON NGƯỜI INTELLIPURE

Có trách nhiệm với chính mình, mọi người và Trái đất

Chúng tôi tin rằng mỗi người cần yêu và có trách nhiệm với bản thân mình trước sau đó mới có thể giúp đỡ mọi người và Trái đất.

Sẵn sàng thay đổi
cho điều tốt đẹp hơn

Chúng tôi chấp nhận sự không hoàn hảo của mình và người khác; khiêm tốn, cầu tiến tiếp nhận vấn đề; tỉnh giác để quyết định sự thay đổi phù hợp; hành động dứt khoát và kỷ luật để thay đổi.

Hướng tới sự xuất sắc để tạo ra thay đổi lớn

Chúng tôi nghĩ LOGIC, hướng tới sự xuất sắc và khác biệt trong từng chi tiết để hoàn thành công việc hiệu quả và tạo ra sự thay đổi lớn.

Cùng tìm về Bình an

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện bản thân hướng tới Bình an thông qua việc Thiền, Thở, Uống, Ăn, Học tập và Rèn luyện.

Đăng ký nhận tin

Bạn sẽ là người sớm nhất nhận được thông tin tuyển dụng và sự kiện đặc biệt từ Intellipure

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This